Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Misja naszej szkoły

 • "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia." Jesteśmy szkołą:
 • Stwarzającą miłą, bezpieczną atmosferę współżycia i miłości do nauki, pojmowaną jako proces trwający przez całe życie, służącą rozwojowi poczucia dumy z osiąganych wyników. v
 • Wzmacniającą i wzbogacającą wszechstronny rozwój przez klimat i udział w życiu małej ojczyzny.v
 • Wspierającą ducha partnerstwa, wzajemnego szacunku, przyjaźni i szczerości między uczniami, rodzicami, społecznością szkolną i lokalną.
 • Uwzględniającą tradycje szkolne i rodzinne, propagującą dziecko kultury narodowej.
 • Pomagającą uczniom w pełnym rozwoju ich talentów i zainteresowań.
 • Propagującą edukację ekologiczną.
 • Prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych umożliwiających zdobywanie wiedzy, spontaniczną aktywność, samodzielność i indywidualność.
 • Zapewniającą równość szans, sprawiedliwość społeczną, wzajemną tolerancję i respektowanie potrzeb innych.

 

Wizja szkoły

Absolwent Szkoły Podstawowej w Rożnowie Nowogardzkim poprzez rzetelne zdobywanie i pogłębianie wiedzy potrafi odnaleźć się w otaczającej go rzeczywistości. Działalność wychowawcza szkoły jest jednolitym, zintegrowanym z nauczaniem procesem dydaktyczno- wychowawczym realizowanym przez nauczycieli za pośrednictwem: wszystkich zajęć edukacyjnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych we współpracy z rodzicami i innymi pracownikami szkoły. 

 

Dbamy o rozwijanie zainteresowań uczniów. W tym celu działają koła: j. angielskiego, techniczne, informatyczne, artystyczne, dziennikarskie i SKS. Organizujemy wycieczki krajoznawczo-turystyczne, wyjazdy do Zielonej Szkoły, wyjazdy do kina, teatru i na basen. 

 

Wspieramy rodziców w procesie wychowawczym dzieci, organizujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną i materialną. Włączamy się w akcje charytatywne mające na celu wspieranie osób potrzebujących i uwrażliwianie uczniów na krzywdę i cierpienie innych. 

 

Kadra pedagogiczna systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, wzbogaca warsztat pracy, by sprostać wszelkim wezwaniom stojącym przed współczesną szkołą.
Praca dydaktyczno - wychowawcza.

 

Działalność wychowawcza szkoły jest jednolitym, zintegrowanym z nauczaniem procesem dydaktyczno - wychowawczym przez nauczycieli za pośrednictwem wszystkich zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych we współpracy z rodzicami, innymi pracownikami i partnerami szkoły.

 

Dodatkowa oferta edukacyjna w szkole:

 • koło informatyczne
 • koła artystyczne
 • koło filmowe
 • koło turystyczne
 • koło astronomiczne
 • SKS - szkółka piłkarska
 • zajęcia wyrównawcze
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

Do stałych uroczystości o charakterze wychowawczym i kulturalnym robimy:

 • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
 • pasowanie pierwszoklasistów na uczniów,
 • akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 • święto pieczonego ziemniaka,
 • uroczysta wieczornica z okazji Święta Niepodległości,
 • zabawy andrzejkowe,
 • Mikołaj w klasach,
 • "Opłatek Wigilijny" i Jasełka,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Bal karnawałowy,
 • Powitanie Wiosny,
 • Światowy Dzień Ziemi,
 • Święto Konstytucji 3 Maja,
 • Dzień strażaka,
 • Dzień Matki i Ojca,
 • Dzień Unii Europejskiej,
 • Dzień Dziecka,
 • pożegnanie absolwentów,
 • uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 

Systematycznie organizujemy wycieczki krajoznawczo - turystyczne, wyjazdy do Zielonej Szkoły, wyjazdy do kina, teatru i na basen. Wspieramy rodziców w procesie wychowawczym dzieci, organizujemy pomoc psychologiczno - pedagogiczną i materialną. Włączamy się w akcje charytatywne mające na celu wspieranie osób potrzebujących i uwrażliwianie uczniów na krzywdę i cierpienie innych. Dbamy o środowisko przyrodnicze, kultywujemy tradycje, wdrażamy do kulturalnych i odpowiedzialnych zachowań.

Data dodania: 2018-09-05 13:50:30
Data edycji: 2018-09-07 10:05:35
Ilość wyświetleń: 127

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w ankiecie szkolnej!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Facebook
Zadzwoń Wyślij e-mail trasa dojazdu